HZS-03-849 F1 Hybrid Summer Zucchini Squash

HZS-03-849 F1 Hybrid Summer Zucchini Squash