Casperita F1 Hybrid Mini White Pumpkin

Casperita F1 Hybrid Mini White Pumpkin in the field